СкРоЗ добра ПеКаРа број 49

Скроз добра пекара на адреси:

Подавалска 58, Ресник

Радно време од 00:00 до 24:00

Контакт: 060 8092 042