СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа

Скроз добра кувана јела на адреси

Отона Жупанчића 2а, Нови Београд

Радно време од 09:00 до 22:00

Контакт: 064 8031 043