СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа

Скроз добра кувана јела на адреси:

Булевар ослобођења 30Б, Нови Сад

Радно време:

Недеља – четвртак од 08:00 до 22:00

Петак – субота од 08:00 до 24:00

Контакт: 060 8092 057