СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа

Скроз добра кувана јела на адреси:

Гоце Делчева 27, Нови Београд

Радно време од 09:00 до 22:00

Контакт: 060 8092 108