СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа

Скроз добра кувана јела на адреси:

Хаџи Рувимова 25, Нови Сад

Радно време од 00:00 до 24:00

Контакт: 060 8092 048