СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра КуВаНа ЈеЛа

Скроз добра кувана јела на адреси

Саве Машковића 5, Вождовац

Радно време куваних јела од 08:00 до 22:00

Контакт: 064 8481 079