СкРоЗ добра ПеКаРа број 2 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 2

Скроз добра пекара на адреси

Пана Ђукића 5а, Палилула

Радно време од 6:00 до 21:00 сваки дан

Контакт: 064 8481 057