СкРоЗ добра ПеКаРа број 3 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 3

Скроз добра пекара на адреси

Војводе Мицка Крстића 24в, Палилула

Радно време од 00:00 до 24:00 сваки дан

Контакт: 064 8481 058