СкРоЗ добра ПеКаРа број 7 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 7

Скроз добра пекара на адреси

Драгослава Јовановића 9, Стари град

Радно време:

радним данима од 06:00 до 21:00

суботом од 08:00 до 17:00

недељом не ради

Контакт: 064 8031 029