СкРоЗ добра ПеКаРа број 17 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 17

Скроз добра пекара на адреси

Булевар краља Александра 488А, Звездара

Радно време од 00:00 до 24:00

Контакт: 064 8031 027