СкРоЗ добра ПеКаРа број 36 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 36

Скроз добра пекара на адреси

Булевар ослобођења 95, Нови Сад

Радно време од 00:00 до 24:00

Контакт: 060 8092 046