СкРоЗ добра ПеКаРа број 39 - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ добра ПеКаРа број 39

Скроз добра пекара на адреси

Салвадора Аљендеа 15, Палилула

Радно време од 00:00 до 24:00

Контакт: 060 8902 104