СкРоЗ ДоБрЕ АкЦиЈе - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

СкРоЗ ДоБрЕ АкЦиЈе

У свим објектима скроз добре пекаре


 

У свим објектима скроз добре пекаре осим на адресама:
Драгослава Јовановића 9, Стари град
Солунска 9, Стари Град
Војводе Мицка Крстића 24в, Палилула
Маријане Грегоран 83а, Палилула


 

7-akcija-skroz-dobar-pljeha-obrok

8-akcija-maxi-pljeha-obrok

9-akcija-pljeha-obrok

10-

Само у објектима скроз добре пекаре на адресама:
Булевар краља Александра 126
Отона Жупанчића 2а, Нови Београд
Булевар ослобођења 95, Нови сад