АкТуЕлНо

Уживајте у Превент хлебу!

У свим објектима Скроз добре Пекаре

Уживајте у лету!

У нашим објектима на адресама:


Гоце Делчева 27, Београд
Радосава Мирковића 1, Смедерево
Првог српског устанка 83, Смедеревска Паланка

уживајте у сладоледима, смутијима и свеже цеђеним соковима.