О НаМа - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

О НаМа

Све је почело давне 1999. године као мали породични посао. Наше комшије на Карабурми су први имали прилику да започну дан уз наш топао хлеб и миришљава пецива. Посао смо започели под породичним презименом Јаковљевић и убрзо отворили још два продајна објекта у крају.

Са ширењем продајне мреже родила се и потреба да будемо препознатљиви у целом Београду и шире тако да пекара Јаковљевић постаје Скроз Добра Пекара како је и данас позната многима.

Производња је од почетка централизована али смо је за коју годину услед ширења малопродајне мреже прерасли и били принуђени да се преселимо у нов погон. Скроз Добра Пекара 2013. године отвора погон за производњу пекарских и посластичарских производа на адреси Вишњичка 61а и тиме омогућава проширење производних капацитета као предуслов за отварање нових малопродајних објеката.

Отварањем модерног погона, уведене су нове линије за производњу хлеба и белог пецива и линија за фине пекарске производе чиме су постигнути битни резултати како у погледу продуктивности, рентабилности тако и у самом квалитету производа.

Добављачи Скроз Добра Пекаре су реномирани домаћи и инострани произвођачи смеша и сировина за пекарсво, а због све виших захтева тржишта наш тим је стално у потрази за новим сировинама и добављачима.

Скроз Добра Пекара је 2014. године имплементирала HACCP сатандард у производњи.

Скроз Добра Пекара тренутно запошљава око 650 запослених и послује кроз мрежу од 45 малопродајних објеката а осим Београда присутни смо у Новом Саду, Руми, Смедереву, Смедеревској Паланци, Инђији, Шапцу и Панчеву.