Услови коришћења - СкРоЗ ДоБрА ПеКаРа

Услови коришћења

Поштовани потрошачи,
Молимо вас да пажљиво прочитате наше услове пословања пре него што приступите поручивању

Услови коришћења представљају уговор између компаније Тргоцентар д.о.о. Вишњичка 61а, Београд, МБ 07773820 ПИБ 101729431 и сваке особе која користи услугу поручивања путем wеб сајта. Свако коришћење нашег сервиса означава прихватање ових Услова од стране корисника услуге.

Тргоцентар д.о.о. (у даљем тексту Компанија) оснивач је и власник wеb странице www.skrozdobrapekara.rs. заједно са свим информацијама и подацима садржаних у сервису. Копирање, препродаја, објављивање и / или модификација било ког дела wеб сајта без претходне писане сагласности компаније Тргоцентар д.о.о. строго је забрањено.

Услуге које нуди Компанија, као и сав садржај на wеб локацији, подложни су овим Условима коришћења.

Лични подаци

Лични подаци прикупљени нашим сервисом користиће се искључиво у складу с нашим Правилима о приватности.

Као корисник wеб услуге поручувања са сајта Компаније одговорни сте за тачност унетих података и одржавање података у вези са вашом поруџбином, и прихватате одговорност за све активности које се обављају преко вашег налога.

У име Тргоцентар д.о.о. обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца.
Да бисмо успешно обрадили Вашу наруџбину потребни су нам Ваше име и презиме, адреса, е-маил и телефон. Уз помоћ тих података бићемо у могућности да Вам испоручимо жељену наруџбину, као и да Вас обавестимо о тренутном статусу наруџбине. У наше име обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о купцима/корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у компанији Тргоцентар д.о.о. одговорни су за поштовање начела заштите приватности. Обавезујемо се да прикупљене податке не користимо ни у које друге сврхе, нити их прослеђујемо трећим лицима.

Тргоцентар д.о.о. користи „cookies“ (колачиће) да Вам помогне да прилагодите коришћење интернета Вашим потребама. Cookie је текстуални фајл који је смештен на Вашем хард диску од стране wеб сервера. Cookie-ји не могу бити коришћени да покрену програм или да испоруче вирус Вашем рачунару. Cookie-ји су јединствено додељени Вама, и једино могу бити прочитани од стране wеб сервера у домену који Вам их је послао. Једна од основних сврха Cookie-ја је да обезбеди погодности које ће Вам уштедети време.

Цене за наручивање хране путем интернета

Wеb сервис пружа онлине услугу наручивања хране без икаквих додатних трошкова. Као корисник плаћате цену наручених производа како је наведено у менију приликом наручивања.

Достава

Доставу наручене хране и пића обављају достављачи запослени у Компанији.

Провера статуса ваше наруџбине

Када поручите путем интернет сајта представник службе за подршку може затражити проверу неких додатних информација пре прихватања наруџбине. Компанија је овлашћена да Вас контактира ради верификације и задржава право да одбије наруџбину.

Измене

Тргоцентар д.о.о. задржава право да промени или измени важеће Услове коришћења услуге било које време. Измена, допуна или брисање Услова примениће се на интернет страни после обавештења о таквој промени. Свако коришћење услуге након такве измене подразумеваће прихватање тих измена, додавања или брисања Услова коришћења од стране корисника.

Периодичне промене

Компанија је константно у процесу проширивања, ажурирања и унапређења своје интернет странице као и свих са њом повезаних производа и услуга, а самим тим и ажурирања ове политике пословања. Препоручујемо вам да редовно читате ове Услове коришћења како бисте били стално упућени у измене садржаја. Ови услови коришћења биће повремено мењани без обавештења корисника.

Административно право и надлежност

Услове коришћења и њихове измене регулише српски закон. Сваки спор који може произићи из овог Споразума и који се не може решити ван надлежног суда може се упутити српском суду. Сва права и правни лекови под Условима коришћења су кумулативни и не искључују друга права и правне лекове предвиђене законом или другим уговором.

Начини плаћања

Корисници могу платити готовином приликом доставе.
Тргоцентар д.о.о. у обавези је да кориснику услуга уз робу изда и фискални рачун.
Минимална вредност поруџбине исказана је на интернет страници и разликује се по зонама доставе.

Виша сила

Сагласни сте да, у околностима које су изазване услед више силе, ми нећемо бити одговорни за било какву радњу коју нисмо успели да обавимо, за доставу коју нисмо испоручили, за непотпуну или закаснелу доставу, као и за неиспуњење било које друге обавезе коју смо били дужни да испунимо према овим условима услед околности које се нису могле предвидети и/или спречити, а које околности у складу са важећим законом представљају вишу силу.

Под вишом силом сматра се било која радња, догађај, чињење, нечињење, пропуст, несрећа, незгода и слично, а на које нисмо могли да утичемо и/или да их отклонимо и који су ван наше разумне контроле, укључујући (али не ограничавајући се) на следеће:

1. Штрајкове, lock-out-ове и слично;
2. Јавне скупове, цивилне нереде, побуне, инвазије, терористички напад или претња терористичких напада, рат (објављен или не) или опасност од припреме за рат;
3. Пожар, експлозија, олуја, поплава, екстреман снег, лед, земљотрес, епидемију или друге природне катастрофе;
4. Немогућност коришћења јавних или приватних телекомуникацијских мрежа;
5. Прописе, уредбе, законе, забране и сличне акте надлежних државних органа;

Контакт

За сва питања и/или нејасноће, молимо да нас контактирате путем е-маил адресе: info@skrozdobrapekara.rs